Chuyên mục: Uncategorized

Bí mật về Canada

Thiên nhiên Canada Quốc gia Canada nằm ở cực Bắc của châu Mỹ với diện tích lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Liên Bang NgaCó phần lớn đường biên giới phía nam giáp …