Chuyên mục: Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi phát triển Khu đô thị Địa Ốc Long Phát ở Khu Đông

Khu dân cư sáng tạo phía Đông của Tp.HCM được coi là 1 cách trọng điểm trong quá trình thực hiện TP.Hồ Chí Minh biến thành, Khu Đô thị Địa Ốc Long Phát đang được thành phố huy động nhóm tư vấn trong và ngoài nước chính thức gia nhập thị trường thực hiện. …