Top thành phố có lương cao những chưa chắc đã mua được nhà

Tại thành phố dưới đây, dù bạn đang có mức thu nhập rất cao lên đến hàng trăm ngàn USD/năm thì bạn vẫn mất hàng chục năm để mua được một căn nhà.

 

 New York

Thu nhập bình quân hằng năm của nhóm có lương cao nhất (lĩnh vực pháp lý): 102.605 USD.

Chi phí hàng năm cho tiền nhà: 28.700 USD

12-thanh-pho-du-luong-cao-nhung-van-khi-mua-duoc-nha

Giá nhà bình quân: 413.200 USD

Thời gian ước tính để sở hữu được nhà: 14 năm.

 Virginia Beach, Virginia

Virginia Beach là một thành phố biển thuộc tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nằm ở góc Đông Nam Đại Tây Dương, tiếp giáp với các thành phố Chesapeake và Norfolk về phía tây, đây là thành phố đông dân nhất ở Virginia và là thành phố lớn thứ 41 của Hoa Kỳ.

 

Thu nhập bình quân hằng năm của nhóm có lương cao nhất (kiến trúc và kỹ sư): 72.801 USD.

Chi phí hàng năm cho tiền nhà: 20.400 USD

Giá nhà bình quân: 236.600 USD

Thời gian ước tính để sở hữu được nhà: 12 năm.

 Providence, Rhode Island

rovidence là thành phố lớn nhất và là thủ phủ của tiểu bang Rhode Island, Hoa Kỳ. Đây là nơi đầu tiên tuyên bố độc lập và ký tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776.

 

Thu nhập bình quân hằng năm của nhóm có lương cao nhất (kiến trúc và kỹ sư): 76.003 USD.

Chi phí hàng năm cho tiền nhà: 21.300 USD

Giá nhà bình quân: 257.300 USD

Thời gian ước tính để sở hữu được nhà: 12 năm.

Portland, Oregon

Portland là một thành phố biển thuộc tiểu bang Oregon và có dân số đứng thứ ba vùng Tây Bắc Thái Bình Dương sau Washington DC.

Thu nhập bình quân hằng năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp lý): 83.118 USD.

Chi phí hàng năm cho tiền nhà: 23.270 USD

Giá nhà bình quân: 312.500 USD

Thời gian ước tính để sở hữu được nhà: 13,5 năm.

Salt Lake City, Utah

Salt Lake City là thành phố thủ phủ và lớn nhất tiểu bang Utah, Hoa Kỳ và là nơi đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2002.

 

Thu nhập bình quân hằng năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp lý): 72.268 USD.

Chi phí hàng năm cho tiền nhà: 20.320 USD

Giá nhà bình quân: 255.100 USD

Thời gian ước tính để sở hữu được nhà: 12,5 năm.

Miami, Florida

Miami là một thành phố của tiểu bang Florida và là thành phố lớn nhất của vùng đô thị ở phía Nam Florida.

Thu nhập bình quân hằng năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp luật và quản lý ): 68.838 USD.

Chi phí hàng năm cho tiền nhà: 19.270 USD

Giá nhà bình quân: 236.500 USD

Thời gian ước tính để sở hữu được nhà: 12 năm.

 Denver, Colorad

Thành phố và quận Denver là thủ đô và thành phố lớn nhất của bang Colorado, Hoa Kỳ.

 

Thu nhập bình quân hằng năm của nhóm có lương cao nhất (ngành khoa học máy tính và toán): 81.747 USD.

12-thanh-pho-du-luong-cao-nhung-van-khi-mua-duoc-nha

Chi phí hàng năm cho tiền nhà: 22.880 USD

Giá nhà bình quân: 317.100 USD

Thời gian ước tính để sở hữu được nhà: 14 năm.

Leave a Reply